CENNÍK

 

Kosenie trávnikov

        Cena zahŕňa aj prípadný odvoz  pokosenej trávy.

        Cena pri pravidelnom kosení ( od 3 kosení ) je nižšia o 15% z uvedeného cenníka.

do 100 m²                   7,50€

    150 m²                   11€

    200 m²                   14,50€

    250m²                    18€

    300m²                    21,50€

    350m²                    25€

    400m²                    28,5€

    450m²                    32€

    500m²                    35€

    550m²                    37€

    600m²                    39€

    700m²                    42€

    800m²                    45€

    900m²                    48€

    1000 m²                 51€

    1200 m²                 59€

    1400 m²                 68€

    1600  m²                77€

    1800 m²                 86€

    2000 m²                 95€

Nad 2000 m² cena  individuálne dohodou podľa tvaru a stavu trávnika.

 

Vertikulácia (prevzdušnenie) trávnika

Cena za vertikuláciu trávnika do 500 m²  0,14€/m²

Cena za vertikuláciu trávnika nad 500 m²  0,10€/m²

Cena za  vertikuláciu trávnika nad 1000 m²  0,09€/m²

 

Hnojenie trávnika

    V cene za hnojenie trávnika je zahrnuté  trávnikové hnojivo a jeho aplikácia rovnomerným rozsýpaním na celom trávniku.

 

Cena za hnojenie trávnika do 500 m² 0.15 €/m²

Cena za hnojenie trávnika nad 500 m² 0.14 €/m²

Cena za hnojenie trávnika nad 1000 m² 0.13 €/m²

 

Výsev / pokládka trávnika

    V cene bude zohľadnený stav pozemku ( prípadné odstraňovanie starého trávnika, odburiňovanie ,potrebné urovnávanie , valcovanie prípadne potreba

pridávania novej zeminy, odstraňovanie nečistôt atd.)

Cena dohodou.

 

Odburiňovanie trávnika

    Mechanické

Do 500 m²  0,50€ za m²

Nad 500 m²  0,40€ za m²

Nad 100 m²  0,35€ za m²

   Chemické

0,05€ za m² + cena použitého prípravku. ( Herbicíd vyberáme po zhodnotení trávnika)

 

Strihanie živých plotov

    Cena zahŕňa ostrihanie živého plota podľa priania zákazníka plus pohrabanie a odvoz vzniknutého odpadu.

 

Cena za strihanie živého plota do výšky 1m 0.55€ za m²

Cena za strihanie živého plota nad výšku 1m 0.85 € za m²

Cena za strihanie živého plota nad výšku 1,5m 1.25 € za m²

 

Mulčovanie

    V cene bude zohľadnená cena za vybranú štiepku/kôru, cena za netkanú textíliu, stav plochy ( potreba odburinenia,  odstánenia koreňov, odobratia vrchnej vrstvy pôdy atd...)

 

Cena dohodou

 

Výrub ruderálneho porastu zahrna

Cena práce:

rovina do 600m²                    0,75€ za m²

rovina nad 600m²                  0,70€ za m²

svahovitý terén do 600m²       0,85€ za m²

svahovitý terén nad 600m²     0, 80€ za m²

 

 

Rez  a tvarovanie  ovocných/okrasných  drevín

Cena práce:

do 2,0 m výšky                 9 € / hodina

od 2,1 m do 3 m výšky      10 €/hodina

od 3,01m do 4 m výšky     11 €/hodina

nad 5 m výšky                  12€/hodina

Rizikové/obtiažne stromy   cena dohodou        

 

Čistenie hrobov

    V cene nie je zahrnutá prípadná výsadba nových rastlín, dosypanie mulču, kamenia atd. V tomto prípade je cena dohodou.

Cena jednorazovej údržby je: 19 €
Cena jednorazovej údržby pre dvoj hrob je: 29€
Cena jednorazovej údržby urnového hrobu: 12€
Pre pravidelnú údržbu (4x ročne) platí zľava 20% z celkovej konečnej sumy.

Kalamitná pohotovosť

Cena výjazdu v Žiline a mestských častiach 30€, + 0,25€ za 1 km mimo Žiliny.

1 hodina práce 10€ ( rezanie spadnutých stromov, konarov, výrub naklonených stromov atd.)

Zimná údržba

Zimná údržba zahŕňa použitie snežnej frézy, prípadne ručné odhŕňaňnie chodnikov, parkovísk a plôch pri domoch, a ostatných plôch do 5000 m².

Posyp soľou, štrkom.

Zhadzovanie snehu zo striech, prístreškov, altánkov atd.

Cena bez použitia snežnej frézy 10€/hod

Cena pri použivaní snežnej frézy dohodou, podľa rozsahu a náročnosti.

 

Pre OSTATNÉ SLUŽBY je cena dohodou po bezplatnej obhliadke.

 

 

Doprava v Žiline a Žilinských mestských častiach zdarma.Inde 0,25€ za km